Lưỡi cưa gạch men

Lưỡi cắt gạch men, lưỡi cưa bằng kim cương, Công cụ cắt gạch.