Lưỡi cưa ngói

Công cụ cắt gạch, lưỡi cưa bằng kim cương, Lưỡi cắt gạch men.