Lưỡi cưa đa năng

Lưỡi dao bằng kim cương hàn Laser, Lưỡi cưa phân đoạn, Lưỡi cắt kim cương.