Lưỡi cưa bê tông kim cương

Kim cương cắt bê tông Blades, bê tông kim cương Blade, Lưỡi cưa tròn bê tông.