Bê tông mài

Kim cương Turbo Cup Wheel, Diamond mài công cụ, kim cương mài mòn bánh xe.