Phân đoạn kim cương

Công cụ Bond phân đoạn, phân đoạn mài bề mặt, Gang Saw Blade.