Lưỡi cưa TCT

Đĩa cắt bằng thép, Đĩa cắt kim loại, Khoảng trống lưỡi cưa.