Dụng cụ kim cương Brazed chân không

Bullnose Diamond Blade, Bánh xe Bullnose Profile, Crack Chasing Blade, Kim cương Tuck Point Blade, Diamond Router Bits.