Lưỡi cắt sắc bén

Đĩa cắt bằng thép, Đĩa cắt kim loại, phôi lưỡi cưa.