Lưỡi cắt sắc bén

Đĩa cắt kim loại, Khoảng trống lưỡi cưa, Đĩa cắt bằng thép.